wp787b6778_28.jpg
wp5ae156ad_28.jpg
wp796fbbe1_28.jpg
wpa1156011_28.jpg
wp4d9a5b1b_28.jpg
wp93b0c0ac_28.jpgKeep - Fringilla montifringilla
wpf56fc1b7_28.jpg

Kepen zijn de noordelijke tegenhangers van 'onze gewone' vink. In Nederland broeden jaarlijks enkele kepen, maar om meer dan drie tot vijf paren lijkt het niet te gaan. Hoe anders is het in Fenno-ScandinaviŽ, waar de keep een van de meest talrijke broedvogel is. Daar echter ontbreekt de 'gewone' vink weer bijna helemaal. In de winter verblijven grote aantallen Scandinavische kepen in Nederland. De zang van de keep is vol van dissonanten en andere onplezierig klinkende tonen, en lijkt wel wat op de zang van de groenling. Vinken en kepen houden zich 's winters vaak op in gemengde groepen. Ze kunnen gemakkelijk worden waargenomen in beukenbossen, waar ze de afgevallen beukenootjes eten. Ze zijn net zo groot als de vink, maar hebben een witte bovenstaart en veel meer oranje in het verenkleed. Bij het opvliegen is de witte stuit erg opvallend.